Mural Design Contest

Date: 31/05/2019

Organizer: Memories Hong Kong (Yuen Long)

Award:        Certificate of Merit

Awardee:    Siu Wing Ki (4E) Lai Yuet Tung (4A)

Top